Tag testing

Muscle testing for the arm

Muscle testing for the arm Palmaris longus and brevis Extensor indicis Extensor digitorum Flexor digitorum superficialis and profundus Flexor carpi radialis Flexor carpi ulnaris Extensor carpi radialis longus and brevis Extensor carpi ulnaris Pronator Teres Pronator Quadratus Supinator og Biceps Biceps Brachii and…

Arbejder du med sprinttestning? Jeg sælger MicrogateWitty Wireless timing

Arbejder du med sprinttestning? Jeg sælger MicrogateWitty Wireless timing Arbejder du med sprinttestning? Jeg sælger MicrogateWitty Wireless timing. Læs mere her:  Microgate Sprint systemet kan have interesse for; Klinikker, Uddannelses,Sportshold, Forskningsenheder: Nypris 25000 – bud modtages. Andreas_bjerregaard@yahoo.dk Lidt stemningsbilleder: Forskning blandt…

Muscle testing for the Lower limb

Muscle testing for the Lower limb Abductor hallucis Adductor hallucis Flexor hallucis brevis Flexor hallucis longus Extensor hallucis longus Ekstensor hallucis brevis (digitorum brevis) Lumbricales Plantar interossei Dorsal interossei Flexor digitorium brevis Flexor digitorium longus Quadratus plantae Extensor digitorium longus Extensor digitorium brevis…

Muscle testing fingers

Muscle testing fingers Adductor Pollicis Abductor pollicis brevis Opponens pollicis Flexor pollocis brevis and longus Extensor pollicis longus Abductor pollicis longus Opponens digiti minimi Abductor digiti minimi Flexor digiti minimi Dorsal and palmar interossei Lumbricales