Hvornår er man sportsfysioterapeut?

Hvornår er man sportsfysioterapeut?

Sport Medicin er ikke længere en hobby for fysioterapeuter med interesse for sport. I stedet er det et speciale med sin egen identitet, eller måske rettere med flere
identiteter/kompetencer fra forskellige baggrunde der bidrager til pleje af idrætsudøveren..

Ansvaret og definitionen for at udøve professionel assistance i eliteidræt er stadig under udvikling, men det afgørende er, at assistancen følger principperne for evidensbaseret praksis.
Den praksis af evidensbaseret behandling kræver en vilje til at engagere sig med og forstå og anvende den videnskabelige litteratur. Dette kræver en forståelse af videnskabelig forskning, metoder, dataanalyse og tolkning, der underbygger den nuværende praksis.

  • Hvad skal en sportsfysioterapeut kunne:
    Skærmbillede 2015-10-05 kl. 13.35.27Assistere holdet struktur, kultur og relationer. Hvordan samarbejder man og hvordan er den respektfulde interaktion (hierarki) mellem Træner – klublæge – fysisk træner – fysioterapeut – bestyrelse – idrætsudøveren – mentaltræner, andet træningspersonale (såsom studerende / massør), diætist osv.. Ikke publicerede studier fra Jan Ekstrand (UEFA medical department) har vidst, at jo bedre bedre kommunikation der er, jo lavere skades frekvens.
  • Sportsfysioterapeut skal udvikle videnskabelige dokumenterede aktiviteter  inden for sports fysioterapi og positionere denne viden i klubben.
  • Denne positionering skal blandt andet ske for øge beskyttelse og sundhed for idrætsudøveren gennem undersøgelser og analysere der måles på.
  • Sportsfysioterapeuten har en koordinerende rolle i klubben ved at fortælle om idrætsudøveren generelle Well-being og skadesstatus.
  • Derudover skal sportsfysioterapeuten agerer mellem den videnskabelige miljø udenfor klubben og  klubbens egneværdier og regelsæt.
  • Kunne være afgørende i at beslutte hvornår en spiller kan vende retur-til-træning/kamp
  • Monitorere idrætsudøvernes samlede belastning
  • Være tilstede med “førstehjælp” ved træning/kamp.

Forebygge?

Udover at skulle behandle, så er en sportsfysioterapeut vigtigste opgave at forhindre yderligere skade og risikofaktorer fra skader. Dette indebærer at viden omkring internal risk factors og external risk factors. Tabellen nedenunder illustrerer disse faktorer.

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 11.06.41

Læs mere om body composition assessment in sport af IOC Medical Commision: current status of body composition assessment in sport, 2012
Læs: Let us stop throwing out the baby with the bathwater: towards better analysis of longitudinal injury data, Finch 2015

11873370_1671380996427781_2263943279282842891_n11903877_1671381009761113_434661923299210810_n

Den kliniske behandlerrolle?
Ud over at behandle ud fra de mange koncepter fysioterapeuter har baggrund i, skal vi kunne sætte realistiske mål og planlægning.

Dette indebærer planlægning af dosering; hvormeget og hvor tit skal man træne og hvilken slags træning. Hvor meget manuel behandling (massageformer/laser/ultralyd/shockwave osv.) der skal doseres. Her er kommunikation til nøglepersoner og deres forventninger til forløbet igen vigtigt.

Vi skal også kunne måle en effekten af vores behandling, så vi hele tiden kan justerer. Dette kan gøres gennem re-test, observationer eller mere målbare kvantitative metoder der kan tilskynde og opmuntre idrætsudøver til at være en aktiv medspiller i rehabiliteringsfasen, således at idrætsudøveren ikke bare dukker op og laver sine øvelser uden at der sker en form for læring i hver session. Dette videre udvikles ved at give idrætsudøveren lektier for, så han bliver en aktiv part i træningen.

 

Default image
Andreas Bjerregaard
Articles: 313

Leave a Reply