ITB pain, Iliotibial Band Syndrome (ITBS), løber knæ og runners knee. Mange diagnoser, samme tilstand

ITB pain, Iliotibial Band Syndrome (ITBS), løber knæ og runners knee. Mange diagnoser, samme tilstand.

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 20.23.16

Her til aften stod den på Webinar med australske PhysioEdge der gav en indsigt i den nyeste viden omkring løbeskader. Er du ramt af en skade er du velkommen til at kontakte mig via Søernes Fysioterapi

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.02.15Case på runners knee:

Patienter med Iliotibial Band smerte (ITB) har ofte ingen historik af traume, men ofte en snigende / tiltagende forekomst af smerte på ydersiden af knæet under løb. Ofte ca. +5km eller ved stigende hastighed. Smerten sidder ofte 2-3 centimeter proximalt (oppe) eller distalt (nede) fra den laterale femorale epikondyl.

Smerten kommer gerne ved hæl-i-sæt og ved ca. 30 grader knæfleksion og har en mindre sammenhæng mellem øget løbedistance og løbehastighed (Louw and Deary 2014).

Anatomien:

Iliotibial Band (ITB) er fortykkelse af tensor facsie latae og omkredser benet (Falvey et 2010). ITB er forbundet the femur (lårbenet) langs linea aspera og fra trachantor major (intermuskulære septum) til den laterale femur kondyl af grove fibrøse ligament. ITB opfører sig som en forlænget sene af tensor latae fascie (TLF) som har fiber sammensætninger med gluteus max.

Den distale ende af ITB splitter i to dele og omfanger det laterale knæled. Den ene split har et skråt forløb og sætter sig på det infracondylare tuberculum af tibia (Gerdy Tuberculum), mens den anden split hæfter på lægbenets hoved (Caput fibula)
Skærmbillede 2015-10-05 kl. 19.38.06Hvad forudsager smerter. Evidens vs. myter

Friktion:? Evidensen er ret dårlig for at det skulle være friktion der udløser smerte. Ofte gør det heller ikke ondt der hvor friktionen er størst (kontakten mellem Epicondyl og ITB).

Tendinopati?: Studier med MRI viser ingen degeneration af IBT.

Bursa: Studier på kururgi studier på kadaver viser at der ikke er nogen bursa.

Konklusion: man mistænker en højt vaskulariseret og innerveret fedtvæv til at være årsagen til smerte.

We would thus suggest that the ITB cannot create frictional forces by moving forwards and backwards over the epicondyle during flexion and extension of the knee. The perception of movement of the ITB across the epicondyle is an illusion because of changing tension in its anterior and posterior fibres. Nevertheless, slight medial-lateral movement is possible and we propose that ITB syndrome is caused by increased compression of a highly vascularised and innervated layer of fat and loose connective tissue that separates the ITB from the epicondyle (Fairclough J, 2006)

Hvilke test kan vi benytte til at diagosticere?

  • Smertesvar ved palpation ved 2-3 centimeter proximalt eller distalt for LFE (Lateral femur epicondyl)
  • Palpation af LFE
  • Noble test: rygliggende. Knæet i 90 grader fleksion. Ekstendere knæet samtidig med at ITB presses ind over LFE og kendt smerte reproduceres ved ca. 30 grader fleksion.
  • Differentieret diagnoser: Patellofemorale smerter, laterale menisk smerter, LCL, tib-fib-leddet og neural tension (nervestræk med adduktion og indadrotation af benet).

ÅrsagenSkærmbillede 2015-10-05 kl. 19.42.45

Vores test metoder har næsten en videnskabelig belæg og vi har svært ved at sige noget om årsage og sammenhænge. Men den mest fremtrædende teori er at smerterne kommer fra komprimeret fedtvæv der er højt vaskulariseret og innerveret (containing pressure-sensing pacinian corpuscle) og man har fundet et ændret signal intensitet i fedtvæv på MRI fund.

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 19.54.33Hvilken behandling skal vi bruge?

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.32.42Udstræk?: det er usandsynligt at ITB nogensinde bliver udstrækket / forlænget med de udstrækning vi har test.

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.35.04Styrketræning:
Der er ingen studier på dette og der er ingen evidens for at der skulle være muskelsvaghed / manglende styrke hos folk med ITB. (Noehrens 2014)

 

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 20.02.17

Massage?
Der er ingen evidens for at massage virker. Da ITB er en sene er det også mindre sandsynligt at det har en effekt. Især hvis den er blevet irriteret af noget friktion (hvis det sker), så skal vi vel ikke irriterer den mere. Måske det kunne være godt at massage TFL og glut max?

Hvad kan vi ellers kigge på?

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.55.32ITB løbere ser ud til at have forøget hofte adduction og knæ indadrotation. Denne combinerede bevægelse øger muligvis presset på ITB til at lave kompression på den laterale femurale epikondyl (Noehrens 2007).

Vi kan også give vævet ro. Fjerne noget stress/load ved at ændre aktiviteten. Studier har vidst succesfuld outcomes med reduceret eller stoppet løb hos ITB løbere (Fredericson 2000). Desværre er der ingen studier på ændret løbestil hos ITB løbere.

Derudover er  det anbefalet at bruge Adam Meakins skadeforebyggelse pyramide til at styre belastningen. 96% returnere til løb inden for 6 uger. (fredericson 2000)

Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.58.11Skærmbillede 2015-10-05 kl. 21.59.38The biomechanical variables involved in the aetiology of iliotibial band syndrome in distance runners – A systematic review of the literature.

Is iliotibial band syndrome really a friction syndrome?

Assessment of strength, flexibility, and running mechanics in men with iliotibial band syndrome.

A prospective study of iliotibial band strain in runners

 

 

Default image
Andreas Bjerregaard
Articles: 317

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *